BEM VINDO À ESCOLA DE SAMBA A BUNDA

 

 A Escola de Samba A BUNDA é uma das mais antigas, maiores e mais empenhadas escolas de samba da Europa.


Temos atuado em diversos carnavais e festivais na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, França e Itália desde 1984. Além disso, muitos dos nossos membros tem participado como ritmistas e dançarinos em blocos e escolas de samba no carnaval do Rio de Janeiro, bem como em outras localidades brasileiras.

 

Ao se tornar membro da A Bunda, você terá a chance de tocar ou dançar ao som dos autênticos ritmos do samba carnavalesco do Rio de Janeiro e do Brasil, a um nível de profissionalismo entre os mais altos existentes na Europa.

 

Contratando A Bunda para atuações em um cortejo de carnaval, um show de palco ou qualquer outro tipo de festa, garantimos uma explosão de cores, ritmos e energia que farão do seu evento uma lembrança inesquecível.

Notícia

 

Hösten 2018!

Nybörjarlektionerna i dans och slagverk är redan igång. Kontakta oss för mer information.


Postado por Fressia Merino Espinosa ⛰🍃, 23 de outubro de 2018

A Bundas VÄRDEGRUND


Sambaskolan A Bunda - Värdegrund


Värdegrunden är de etiska förhållningssätt som präglar verksamheten och gäller både inåt/gentemot varandra och utåt/gentemot kunder, publik och omvärld, på både individ- och föreningsnivå. Värdegrunden är något som skapas i handling. Innebörden måste ständigt diskuteras och utvecklas i relation till den praktiska verksamheten.

Oavsett om vi dansar, sjunger, spelar eller gycklar, är nybörjare eller ledare, syr kostymer eller sitter i styrelsen så har var och en av oss, genom våra beslut och handlingar, ett personligt ansvar för att bygga upp A Bundas rykte och leva upp till vår värdegrund.


Kärlek Passion A Bunda

Passionen för samba, glädjen och gemenskapen förenar oss i A Bunda. Vi vill bedriva all verksamhet så att vi ska utvecklas, ha roligt och trivas samt dela med oss av denna glädje och passion till omvärlden.


Demokrati och delaktighet

Alla medlemmars röst har lika värde. Alla medlemmar är med och bestämmer om, tar ansvar för, och bidrar till föreningens välmående och utveckling. Hur beslut fattas, av vem och på vilka grunder ska vara öppet och tydligt för alla medlemmar. Det ideella engagemanget är en grundläggande kraft som föreningen bygger på och ska därför värnas om.


Allas rätt att vara med

Hur många är vi? EN! Alla har rätt att utifrån sina förutsättningar och oavsett bakgrund vara med i A Bunda. Medlemmarna ska gemensamt skapa en tillåtande och inkluderande föreningskultur. I A Bunda accepterar vi inte kränkande särbehandling eller någon form av diskriminering.


Etik och professionellt agerande

Vi ska i vår verksamhet verka för och sprida en sund och positiv bild av samba och annan brasiliansk kultur samt motverka en sexualiserad bild av sambautövare. A Bunda och dess medlemmar ska vid alla spelningar agera professionellt och leverera på hög nivå, både konstnärligt och i bemötande av kund/arrangör och publik. Det innebär att vi ska leva upp till överenskommelser, följa god etik och moral samt uppmuntra gott uppträdande såväl på som vid sidan av scenen.


Göteborg, 2017-09-02

Postado por Fressia Merino Espinosa, 9 de abril de 2018

Mais notícia...

 

Atividades

 

Datum Evenemang
2 de mar Karnevalsfest med A Bunda, Kiriaka och Caramatú

Känn värmen, smittas av energi och fyll kroppen med vibrerande rytmer! Ju mer ...

Mais atividades

Sobre nós

A Bunda é uma associação cultural multiétnica, sem fins lucrativos, com mais de 100 membros ativos nas distintas seções - Bateria, Dança e Brincadeiras.

Leia mais com contribuições de:

Contato

CONTRATE-NOS:

manager@abunda.se ,
0730-80 67 11

Informações:  info@abunda.se 

Endereço de fatura: 
Postbox 3159,
400 10 Göteborg

Bankgiro: 5214-8368

Swish: 123-231 28 74

Visite-nos:
Musikens Hus
Djurgårdsgatan 13
414 63 Göteborg

Casa | Atividades | Sobre nós | Fórum | Galeria | Contrate-nos | Juntar | Contato | Links

© 2019 A Bunda | Web design por Hannes Rydén