WELCOME TO A BUNDA

 

A Bunda is one of the oldest, largest and most vital samba schools in Europe. We have been performing at carnivals and festivals in Sweden, Denmark, Finland, Germany, France and Italy since 1984, and many of our more than 100 members have played or danced with groups at the Rio de Janeiro Carnival. 

 

If you join A Bunda you will have the chance to play or dance authentic Brazilian-style Carnival Samba at the highest professional level available in Europe.

If you hire us for a parade, stage show or other type of performance we will add colour, energy and enthusiasm to any kind of event.

 

Read more...
News

 

Hösten 2018!

Nybörjarlektionerna i dans och slagverk är redan igång. Kontakta oss för mer information.


Posted by Fressia Merino Espinosa ⛰🍃, October 23, 2018

A Bundas VÄRDEGRUND


Sambaskolan A Bunda - Värdegrund


Värdegrunden är de etiska förhållningssätt som präglar verksamheten och gäller både inåt/gentemot varandra och utåt/gentemot kunder, publik och omvärld, på både individ- och föreningsnivå. Värdegrunden är något som skapas i handling. Innebörden måste ständigt diskuteras och utvecklas i relation till den praktiska verksamheten.

Oavsett om vi dansar, sjunger, spelar eller gycklar, är nybörjare eller ledare, syr kostymer eller sitter i styrelsen så har var och en av oss, genom våra beslut och handlingar, ett personligt ansvar för att bygga upp A Bundas rykte och leva upp till vår värdegrund.


Kärlek Passion A Bunda

Passionen för samba, glädjen och gemenskapen förenar oss i A Bunda. Vi vill bedriva all verksamhet så att vi ska utvecklas, ha roligt och trivas samt dela med oss av denna glädje och passion till omvärlden.


Demokrati och delaktighet

Alla medlemmars röst har lika värde. Alla medlemmar är med och bestämmer om, tar ansvar för, och bidrar till föreningens välmående och utveckling. Hur beslut fattas, av vem och på vilka grunder ska vara öppet och tydligt för alla medlemmar. Det ideella engagemanget är en grundläggande kraft som föreningen bygger på och ska därför värnas om.


Allas rätt att vara med

Hur många är vi? EN! Alla har rätt att utifrån sina förutsättningar och oavsett bakgrund vara med i A Bunda. Medlemmarna ska gemensamt skapa en tillåtande och inkluderande föreningskultur. I A Bunda accepterar vi inte kränkande särbehandling eller någon form av diskriminering.


Etik och professionellt agerande

Vi ska i vår verksamhet verka för och sprida en sund och positiv bild av samba och annan brasiliansk kultur samt motverka en sexualiserad bild av sambautövare. A Bunda och dess medlemmar ska vid alla spelningar agera professionellt och leverera på hög nivå, både konstnärligt och i bemötande av kund/arrangör och publik. Det innebär att vi ska leva upp till överenskommelser, följa god etik och moral samt uppmuntra gott uppträdande såväl på som vid sidan av scenen.


Göteborg, 2017-09-02

Posted by Fressia Merino Espinosa, April 9, 2018

More news...

 

Activities

 

Datum Evenemang
Mar 2 Karnevalsfest med A Bunda, Kiriaka och Caramatú

Känn värmen, smittas av energi och fyll kroppen med vibrerande rytmer! Ju mer ...

More activities

 About A Bunda

We are a non-profitable cultural association based in Gothenburg, with over 100 members. Samba and afro-brazilian dance and beats are the way we share our love for art.  See one of our shows and we promise you will be back for more.

More about us... with contributions from:

Contact

HIRE US: manager@abunda.se 

tel: 0730- 80 67 11

Invoice address: 
Postbox 3159,
400 10 Göteborg

Email: info@abunda.se
Bankgiro: 5214-8368

Swish: 123-231 28 74

Visiting address:

Musikens Hus
Djurgårdsgatan 13
414 63 Gothenburg

(Sundays 5.00 - 7.00 pm)

Home | Activities | About us | Forum | Gallery | Hire us | Join | Contact | Links

© 2019 A Bunda | Web design by Hannes Rydén